Vår service

Till vår service hör bl.a. mindre beräknande av mängder, måttsågande,
uthyrning av släpkärra och transportservice.
Vi hjälper kunden med lastning och packning.
Med hjälp av våra kunniga försäljare är det lätt, snabbt och obekymmersamt att handla hos oss.

Sågning av skivorna lyckas utan besvär.