Produkter

Fanervirke och limträ

Laminerat fanervirke:
i förrådet:
laminerat fanervirke (mellanväggs stolpar av faner)
39x66x2500
39x66x3000

följande storlekar med leveransförsäljning:
39x66x4000
39x66x6000
39x92x6000
45x200x12000
45x260x6000
45x260x8000
45x260x12000
45x360x6000
45x360x10000
45x360x12000
51x200x6000
51x200x8000
51x200x10000
51x200x12000
51x260x6000
51x260x10000
51x260x12000
51x300x6000
51x300x8000
51x300x10000
51x300x12000
51x400x6000
51x400x8000
51x400x10000
51x400x12000
Limträbalkar:
I förrådet:
90x90x6000
115x115x3000
115x115x6000
140x140x3000
140x140x6000
90x90x3000 även laminerat trävirke (grönt och brunt)

följande storlekar med leveransförsäljning:
140x140x12000
90x225x8000
90x225x12000
90x315x12000
115x225x6000
115x225x8000
115x225x12000
115x270x12000
115x315x6000
115x315x12000
115x360x12000
115x405x12000
140x315x12000