Evästeseloste + Rekisteriseloste + Myyntiehdot

Evästeseloste

Tämä verkkosivusto käyttää välttämättömiä evästeitä.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi muunlaisten evästeiden käytölle.
Välttämättömiä evästeitä käytetään esimerkiksi tarjouspyyntöön/tilaukseen tuotteiden lisäämisessä.

Voit milloin tahansa muokata valintojasi tämän osion alapuolelta. Huomaathan, että valintasi saattavat vaikuttaa sivustomme käyttökokemukseen.

Mikä on eväste?

Eväste, eli ”cookie”, on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu nettiselaimen kautta verkkoa selailevan käyttäjän päätelaitteelle. Eväste yksilöi kyseisen käyttäjän vierailun verkkosivulla anonyymisti. Evästeen mukana tallentuu esimeriksi tietoa käyttäjän päätelaitteesta, sekä minkä verkko-operaattorin kautta kyseinen käyttäjä saapuu verkkopalveluun. Eväste ei tallenna mitään henkilötietoja käyttäjästä.

Mihin Hattulan Puu verkkopalvelu käyttää evästeitä?

Tärkein syy on sinun käyttäjäkokemuksesi. Evästedatan avulla Hattulan Puu analysoi yksittäisten käyttäjien ja käyttäjäryhmien toimia verkkopalvelussa esimerkiksi Google Analytics -kävijäseurannan avulla. Analysoidun tiedon perusteella pystymme kehittämään verkkopalvelumme käytettävyyttä ja sisältöjä sinua paremmin palvelevaksi.

Käytämme evästeitä myös mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Käyntisi verkkopalvelussa kertoo meille, millaista kohdeyleisöä edustat. Sitä kautta pystymme näyttämään osuvampia sisältöjä sähköisissä kanavissa, kuten Googlessa.

Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Shopifyn tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa https://www.shopify.com/legal/privacy

Microsoft tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa https://privacy.microsoft.com/fi-FI/

Hattulan Puun tietosuojakäytäntö löytyy tämän sivun alapuolelta.Teidän evästeiden määritykset:


Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hattulan Puu Oy
Y-tunnus: 0997724-8
Postiosoite: Pienteollisuustie 6 06450 Porvoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Lassi Heiskanen
Puhelin: 040-712 1815
Sähköposti: info@hattulanpuu.fi

3. Rekisterin nimi

Hattulan Puu / Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja hallinnointi
 • analysointi ja tilastointi
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen tai muiden tietojen perusteella luotujen profiilien avulla

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (esimerkiksi postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koskevat tiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:

 • rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot (esim. verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana)
 • rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, mukaan lukien tuotteiden takuutiedot, sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot
 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit
 • palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot
 • rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteisiin.

Tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän verkkokaupan tai muiden sähköisten palveluiden välityksellä, jolloin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä.

Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettava tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto on kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tällöin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin lähettämällä rekisterinpitäjälle tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Tietosuojaseloste päivitetty 24.11.2021

 

Myyntiehdot:


Toimitettava määrä voi poiketa 5% tilauksen kokonaismäärästä. Jos määrä ylittää sen ilmoitamme asiasta etukäteen.
Vastaanottaessaan Hattulan Puun lähetyksen, asiakkaan on tarkistettava sen ulkoinen kunto ja havaittuaan kotiinkuljetettavan lähetyksen kuljetuspakkauksessa ulkoisia vaurioita, tulee tavaran vastaanottajan lähettää viesti välittömästi asiakaspalveluun. Jos havaitset ulkoisia vaurioita muilla toimitustavoilla toimitetuissa lähetyksissä, sinun on otettava välittömästi yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun.
Vastaanotettuaan lähetyksen, asiakkaan on tarkistettava sen sisältö välittömästi. Jos lähetyksessä on puutteita, vaurioita, väärä tuote on toimitettu tai toimitettu tuote on virheellinen tai vaurioitunut, asiakkaan on ilmoitettava asiasta asiakaspalveluun välittömästi, kuitenkin viimeistään 8 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Ostoerästä 95% tulee olla sellaista, että laatuvaatimukset täyttyvät tuotteen 1 yksikön osoittamalla alueella.
Asiakkaan on pyydettävä asiakaspalvelulta lupaa vaurioituneen tuotteen tai sen pakkausmateriaalin hävittämiseen. Jos tuote on vaurioitunut tai muulla tavalla viallinen, sen käyttöönottoa tai asennusta ei tule suorittaa, sillä viallisuutta ei voida enää reklamoida sen jälkeen, kun tuote on otettu käyttöön tai asennettu, jos vika oli havaittavissa ennen käyttöönottoa tai asennusta. Hattulan Puu Oy ei myöskään vastaa väärään paikkaan asennetuista tuotteista mihin tuote ei ole suunniteltu käytettäväksi. Tuotteiden kosteusprosentti voi muuttua toimituksen, varastoinnin aikana ja yms. Asiakas on vastuussa, että tuotteet asennetetaan oikeassa kosteusprosentissa ja että oikea kosteusprosentti säilyy tilassa mihin tuote on asennettu. Ennen tuotteen palauttamista asiakkaan tulee aina sopia huolto- ja palautusjärjestelyistä verkkokaupan asiakaspalvelun kanssa, jos tuotteessa on virheitä. Palautukset, jotka on tehty ilman ennakkoilmoitusta, ovat asiakkaan vastuulla, ja asiakas vastaa mahdollisista palauttamiseen liittyvistä kustannuksista.
Verkkokaupan asiakkaan tulee palauttaa tuotteet sovitulla tavalla viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisoikeuden sopimisesta asiakaspalvelun kanssa. Asiakas vastaa palautettavien tuotteiden kuljetuksen aikaisesta suojaamisesta, joten palautettavat tuotteet tulee suojata huolellisesti, jotta ne eivät vaurioidu kuljetuksen aikana. Jos palautetut tuotteet ovat vaurioituneet palautuksen aikana puutteellisen suojaamisen vuoksi, emme välttämättä voi hyvittää tuotteen ostohintaa kokonaisuudessaan.
On tärkeää säilyttää kuitti tuotteen palautuksesta, kunnes hyvitys on vastaanotettu. Kauppahinta ja kulut palautetaan asiakkaalle viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on vastaanottanut tuotteen ja todennut sen jälleenmyyntikelpoiseksi. Jos kyseessä on osittainen palautus, toimituskuluja ei hyvitetä niiden tuotteiden osalta, joita ei ole palautettu. Palautettava summa hyvitetään takaisin samalle maksutavalle, jota käytettiin tilauksen maksamiseen.
Talouslaadun, ab-laadun tai asiakkaan vaatimusten muunneltua tavaraa kuten esimerkiksi valmiiksi maalattua tai sahattuja tuotteita, näissä tuotteissa ei ole palautus tai vaihto-oikeutta. Normaaleissa tuotteissa on 14 päivän palautusoikeus. Hattulan Puu ei vastaa kuljetuksien kuluista mitkä syntyvät vaihdosta tai palautuksesta.
Jos asiakas jättää noutamatta toimitetut tavarat tai palauttaa ne ilman ennakkoilmoitusta asiakaspalveluumme, emme pidä tätä tilauksen peruuttamisena. Asiakas vastaa kaikista lähetysten palautuksesta aiheutuvista kustannuksista, jotka vähennetään palautettavasta summasta.

Vastaamme tuotteiden mahdollisista virheistä Suomen lain ja puukaupan normaalien myyntiehtojen mukaisesti. (Puukauppa 82)

Laskutuksen yhteydessä lisäämme tilauksiin mahdolliset lisähinnat:
4.95Eur Pakkauskulu, jos nippu pakataan säältäsuojattuun muoviin.
2.99Eur Laskutuslisä. (Sähköposti laskutus on ilmainen)

© 2024, Hattulan Puu